Niwaki v našich zahradách

Vybudovat zahradu v Japonsku je velmi drahé. Hlavně okrasné kameny představující skály jsou ceněny na velmi vysoké částky, někdy i díky svému původu nebo historii. Tvarované stromy pěstované specializovanými zahradníky mohou být klidně i sto let staré, čemuž opět odpovídá jejich cena. K tomu všemu pak musíte přidat ještě náklady na práci, údržbu zahrady a pravidelný servis. Pokud chcete mít pěknou zahradu v japonském stylu v Evropě, budou částky jenom za její vytvoření také vysoké. „Na vině“ jsou totiž její prvky, které se k nám většinou dovážejí.

Pokud se podstatou japonských zahrad zabýváte, dojdete vcelku rychle k závěru, že zajímavou a smysluplnou realizaci si můžete udělat také svépomocí. Voda, kameny, doplňkové rostliny, to vše se již dá za vcelku přijatelné peníze a v dobré kvalitě koupit, výběr v našich zahradnictvích je poměrně velký. Horší je to s tvarovanými stromy, které, ať chceme, nebo ne, představují jeden z hlavních prvků zahrad japonského typu. Preferované jsou borovice, tisy nebo javory, i jiné dřeviny jako solitéry jsou ale v našich zahradách vidět (smrky, modříny, tsugy). Tvarované stromy do nich vnášejí jistou symboliku, určují spolu s kameny a vodou jejich charakter a v neposlední řadě jsou samy o sobě zdrojem neobyčejné a neopakovatelné krásy. Možná i proto se v poslední době uchylují lidé jenom k náznakům charakteru japonských zahrad a tvarované stromy menších rozměrů si staví spolu s kameny a nebo drobnými vodními prvky na balkony či terasy. Tam totiž tráví hodně svého volného času, pokud ho vůbec mají.

Niwaki, původně určené do zahrady, se tak ve vhodné velikosti stávají pojítkem mezi reálnými možnostmi a snem. Snem o velké japonské realizaci, která má svůj historický základ někde v horách, v krajině, kam bychom i my jistě rádi občas „utekli“ meditovat nebo alespoň na chvíli zapomenout na shon běžného života…

Diskuze je uzavřena.