Japan, Himeji, Himeji Koko-en Gardens, pond with Koi Carps

Zásady péče o niwaki – borovice

I když se pod japonským názvem niwaki „skrývají“ všechny tvarované stromy v obecném slova smyslu, péči o ně musíme podřídit tomu, o jaký druh se jedná. V tomto článku si povíme o borovicích.

Umístění

Borovice potřebuje pro svůj zdárný růst umístění na slunném místě. Proto jak při výsadbě do volné půdy, tak při ponechání rostliny v kontejneru či misce toto pravidlo striktně dodržujte. Ve stínu nebo polostínu nebude strom prosperovat a může i uhynout.

Tvarované stromy niwaki jsou rostliny exteriérové, proto je do interiéru přenášejte pouze výjimečně, maximálně na 24 hodin. A navíc pouze tehdy, když rozdíl teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím není větší než 5 °C (rodinné oslavy, meditace, posezení s přáteli aj.).

Zálivka

Rostlina v kontejneru: takto zasazený strom potřebuje pravidelnou zálivku! Od jara do podzimu minimálně 2x týdně, při extrémních teplotách (léto 2018) každý druhý den. Strom je třeba zalévat i v zimě, tady stačí doplnit vodu jednou za 2 týdny, pokud není kořenový bal promrzlý. Pokud ano, zalévejte hned jak rozmrzne, dříve to nemá smysl. Mráz rostlině neublíží, sucho ano!

Nikdy nestavte rostlinu trvale (déle než na 1 hodinu) do podmisky z vodou. Rostlině by díky přemokření uhnily kořeny a borovice by uhynula. Zaléváme celý bal, mlžení rostliny bez zalití balu je sice osvěžující, ale naprosto nedostatečné!

Rostlina ve volné půdě: borovice zaléváme pravidelně celý rok po výsadbě a vodu doplňovat nezapomeneme ani v zimě. Po roce, což je doba nutná pro správné zakořenění rostliny, zaléváme nepravidelně dle potřeby. Zálivka je odvislá od umístění a polohy stromu a také od půdních a hydrologických podmínek každé jednotlivé lokality. Proto nelze dát přesný návod na to, jak často je třeba zalévat.

Hnojení

Teorie, že stromy v kontejneru a nebo rostliny tvarované nepotřebují další výživu, jsou chybné. Borovice hnojíme minimálně 2x ročně – jaro a podzim.

Ochrana před chorobami a škůdci

Stromy produkované společností Niwaki s.r.o. Olešná jsou pod kontrolou státní rostlinolékařské zprávy a pravidelně ošetřovány jak proti houbovým chorobám, tak i proti škůdcům z říše hmyzu. Jejich ochrana je po zakoupení plně ve vašich rukách, věnujte pravidelné kontrole, popř. preventivním postřikům, patřičnou pozornost. A nebo se obraťte na některého ze zahradníků, jistě vám rádi pomohou.

Následné tvarování

Podobně jako malé i větší bonsaje potřebují tvarované stromy niwaki pravidelnou péči, v níž nesmí chybět ani správně provedený řez a tvarování. Pokud nemáte s těmito pracemi zkušenosti, obraťte se na zahradníky ve svém okolí a nebo si na internetu najděte nejbližší specialisty, kteří tyto práce v privátních zahradách provádějí.

Zimování

Stromy vysazené do volné půdy žádnou speciální péči kromě zálivky před zámrazem a podzimního hnojení nepotřebují. Pouze při výsadbě na podzim čerstvě po zakoupení je doporučeno vhodným mulčováním chránit povrch kořenového balu.

Máte-li své niwaki na balkonu a nebo na terase, je třeba tyto stromy před zimou zabezpečit. Tady je postup v podstatě stejný jako u jiných nádobových rostlin, využít se pro zimování dají třeba chladná, světlá místa (např. studený skleník). I během zimy pečlivě kontrolujeme zálivku!

Závěrečné desatero

  1. tvarovaný strom je potřeba zalévat a hnojit
  2. tvarovaný strom je nutné jednou ročně ostříhat
  3. tvarovaný strom není zákrsek, bez neustálého upravování vyroste do rozměrů běžného stromu
  4. tvarovaný strom v žádném případě není možné pěstovat v interiéru (až na výjimky, jen krátkodobě)
  5. tvarovaný strom potřebuje dostatek světla
  6. tvarovaný strom je možné vysadit do volné půdy (stanoviště v zahradě) a dále upravovat jen jeho nadzemní část. V takovém případě se nemusí pravidelně vyndavat ze země a krátit kořeny!
  7. tvarovaný strom je možné pěstovat i nadále v nádobě (volba její podoby je na majiteli) s tím, že vždy jednou za 3–4 roky je potřeba ho přesadit a částečně zredukovat kořenový bal
  8. tvarovaný strom je třeba pravidelně kontrolovat a v případě výskytu chorob či škůdců zasáhnout pomocí chemických přípravků
  9. tvarovaný strom pěstovaný v nádobě je třeba vhodně zazimovat
  10. tvarovaný strom není rychloobrátkovým zboží, ale členem naší domácnosti, popř. pracovního kolektivu. A podle toho bychom k péči o něj měli přistupovat!

Diskuze je uzavřena.